Үйлдвэрлэлийн шугамын төсөл – Вьетнамыг нүүлгэн шилжүүлэх

● Пол: Хуйжоу, Хятад

Под: Хайфон, Вьетнам

● Барааны нэр: Үйлдвэрлэлийн шугам ба Хоёр дахь гар тоног төхөөрөмж

● Хуйжоугийн үйлдвэрээс Хайфон 4 үйлдвэр хүртэл хаалганаас хаалганы үйлчилгээ.Үйлдвэрлэлийн шаардлагаас шалтгаалан хүргэх хугацаа маш яаралтай байна.Эдгээр 4 үйлдвэрт заасан хугацаанд ангилан бараагаа дараалан хүргэсэн.

● Үйл ажиллагаа: Гуанси дахь Пиншян боомтоор хуурай газрын тээвэрлэлт

● Огноо: 2019/10

Үйлдвэрлэлийн шугамын төсөл -- Вьетнамыг нүүлгэн шилжүүлэх
Үйлдвэрлэлийн шугамын төсөл -- Вьетнамыг нүүлгэн шилжүүлэх